5000+ Onderzoeken & Studies

Onderzoekers hebben duizenden collegiaal getoetste onderzoeken en studies uitgevoerd naar lichttherapie (ook wel fotobiomodulatie genoemd). Het onderzoek heeft een overweldigende hoeveelheid positieve resultaten laten zien. Het is een legitieme en veelgebruikte gezondheidsinterventie om je beter te voelen, er beter uit te zien en beter te presteren.

De Rol van NASA

NASA bestudeerd rood lichttherapie sinds eind jaren 1980 voor gebruik in de ruimte. Ze begonnen oorspronkelijk te experimenteren met rood licht therapie voor de groei van planten in de ruimte en daarna voor de genezing van wonden bij astronauten. Zoals bij veel ontwikkelingen werden ook andere mogelijke toepassingen onderzocht. De klinische consensus is dat behandelingen met rood en NIR licht niet-invasief, veilig en effectief zijn, met een breed scala aan potentiële toepassingen.

Licht: Essentieel voor Gezondheid

Licht is essentieel voor onze gezondheid en cellulair functioneren, net als water, slaap en de voedingsstoffen uit voedsel. Het menselijk lichaam is ontworpen om te functioneren met een overvloed aan natuurlijk zonlicht. De waarheid is dat de meeste mensen lang niet genoeg zonlicht krijgen omdat ze veel te veel tijd binnenshuis doorbrengen. Helios levert apparaten van de hoogste kwaliteit die vanuit het gemak van je eigen huis of bij een kliniek bij jou in de buurt gebruikt kunnen worden.

Je hoeft alleen maar voor het apparaat te gaan staan en je lichaam en cellen absorberen het gezonde licht. Helios behandelingen zijn volledig non-invasief en bevatten geen ultraviolette (UV) stralen en EMF straling.

Uitgelichte Klinisch Bewezen Onderzoeken

Rood licht en de verhoging van slaapkwaliteit

In deze studie wordt aangetoond dat rood licht therapie een positief effect had op de slaapkwaliteit en de prestatievariabelen van het uithoudingsvermogen bij Chinese vrouwelijke basketbalspeelsters. Op basis van dit onderzoek is geconcludeerd dat behandeling met rood licht bijdraagt aan een verhoogde melatonine afscheiding in de pijnappelklier en spierregeneratie.

Lees meer

Effectiviteit van Rood en Nabij-Infrarood Licht voor Huidverbetering.

"Een gecontroleerd onderzoek naar de werkzaamheid van rood en nabij-infrarood licht voor de tevredenheid van de patiënt, vermindering van fijne lijntjes, rimpels, ruwheid van de huid en toename van de intradermale collageendichtheid: De behandelde proefpersonen ervoeren een significant verbeterde huidteint en huidgevoel, profilometrisch beoordeelde huidruwheid en ultrasonografisch gemeten collageendichtheid. De geblindeerde klinische evaluatie van foto's bevestigde een significante verbetering in de interventiegroepen vergeleken met de controlegroepen."

Lees meer

Versterking van Cellulaire Energie met Rood Lichttherapie

De blootstelling aan rood licht van het juiste spectrum kan een positief biochemisch effect in je cellen teweegbrengen dat de mitochondriën versterkt, waar de energie van de cel wordt gecreëerd. Rood lichttherapie kan dit doen door het transport van elektronen, het zuurstofverbruik en je ATP-niveaus (adenosinetrifosfaat) te verhogen.

Lees meer

Verbetering van de haargroei bij mensen met alopecia androgenica.

Conclusie: De resultaten toonden een statistisch significante verbetering van de laserscanner van de haargroeigroep in vergelijking met de laserhoed en de controlegroep. Het onderzoek toonde aan dat de behandeling met het nieuwe laserapparaat een veelbelovend resultaat had zonder waarneembare bijwerkingen.

Lees meer

Fototherapie voor Gewichtsverlies bij Vrouwen met Obesitas.

"Onze resultaten toonden voor het eerst aan dat fototherapie de effecten van lichaamsbeweging versterkt bij vrouwen met obesitas die een behandeling voor gewichtsverlies ondergaan, wat leidt tot significante veranderingen in het inflexibele metabole profiel."

Lees meer

Verbeteren neurale functie en bescherming om cognitie en geheugen te verbeteren voor mensen met de ziekte van Alzheimer.

Photobiomodulatie toont veelbelovende resultaten in het verbeteren van neuronale functie en overleving in de hersenen, evenals het activeren van stimulerende en beschermende routes bij verschillende aandoeningen. De effecten lijken echter te variëren afhankelijk van de toestand van de patiënt, of ze nu wakker zijn of slapen. Tijdens waakzaamheid lijkt het de neurale activiteit te verbeteren, terwijl het tijdens de slaap meer gericht is op het verbeteren van de cerebrospinale vloeistofstroom en afvoer van afvalstoffen uit de hersenen. Deze effecten kunnen worden toegeschreven aan de biophoton - ultra-zwakke lichtemissie - communicatie en reparatienetwerk in de hersenen. Toekomstige studies zullen moeten bevestigen of deze speculaties juist zijn en welke therapeutische implicaties ze met zich meebrengen.

Lees meer

Rood LED-licht verbetert sperma beweeglijkheid bij asthenozoospermie.

Dit onderzoek onderzocht het effect van fotobiomodulatie met LED-licht op de beweeglijkheid van sperma bij mannen met asthenozoospermie, een aandoening waarbij sperma weinig beweeglijk is. Ze gebruikten verschillende golflengten LED-licht op sperma van dertig mannen en ontdekten dat de behandeling de beweeglijkheid van het sperma aanzienlijk verbeterde en het aantal immobiele sperma verminderde. In onbehandelde monsters was slechts 12% van het sperma snel beweeglijk, terwijl 73% immobiel was. Na behandeling met LED-licht waren er aanzienlijke verbeteringen in de beweeglijkheid van het sperma.

Lees meer

Vermindering van psoriasis letsel en brandwond littekens

Effectiviteit van rood licht therapie voor de behandeling van mannelijke onvruchtbaarheid.

Voorheen werd gedacht dat lasertherapie alleen een aanvullend karakter had en werd voorgeschreven in combinatie met medicamenteuze therapie of in de laatste fase van een traditionele behandeling [192], maar verdere studies weerleggen deze visie volledig. Analyse van de wetenschappelijke literatuur suggereert dat lasertherapie zoveel mogelijk moet worden gebruikt in de complexe behandeling van mannen met onvruchtbaarheid, omdat de effectiviteit van de methode niet alleen hoog is, maar vaak geen alternatieven heeft. Voor laserverlichting kan het beste uitsluitend gepulste LILI, rood (635 nm) en infrarood (904 nm) worden gebruikt voor lokale verlichting, afgewisseld met continue LILI met een golflengte van 635 nm (rood spectrum) en 365 nm (ultraviolet) voor intraveneuze laserbloedverlichting.

Het is noodzakelijk om de beschikbare laag-niveau lasertherapie methoden zo breed mogelijk te gebruiken: lokaal, rectaal, laser acupunctuur, ILBI, op de projectie van verschillende organen, paravertebrale, enz., terwijl het instellen van alle parameters van de laser (golflengte, werkingsmodus, frequentie voor gepulseerde lasers, vermogen, dichtheid vermogen bepaald door de methode van blootstelling, blootstelling, lokalisatie), die zijn vastgesteld door de juiste regelgevende documenten en klinische aanbevelingen.

Lees meer

Liposculptuur met low-level laser: klinisch verslag van 700 gevallen.

"Uitstekende esthetische resultaten, waaronder een verbeterde silhouetcontour, glad buikoppervlak en goede huidretractie, werden in 95% van de gevallen verkregen. Het postoperatieve herstel verliep snel en de complicaties waren minimaal."

Lees meer

Fotobiomodulatie vermindert vetweefselontsteking bij obese muizen.

"Niet-bestraalde controledieren vertonen ontstekingsgebieden die bijna vijf keer zo groot zijn als die van de behandelde groep (p <0,001). Dit resultaat op ontstekingsinfiltraat kan invloed hebben gehad op de significant lagere bloedglucosespiegel van bestraalde dieren (p = 0,04), vierentwintig uur na de laatste bestralingssessie."

Lees meer

Beter geheugen bij lichte tot matige dementie met fotobiomodulatie.

"De resultaten suggereren dat grotere, gecontroleerde onderzoeken gerechtvaardigd zijn. PBM toont potentieel voor thuisbehandeling van patiënten met dementie en AD."

Lees meer

Fototherapie met lichtemitterende diodes tegen huidveroudering.

"Huidveroudering gaat gepaard met veranderingen zoals atrofie, pigmentatie, verminderd vermogen tot wondgenezing en rimpels. Er is recentelijk toenemend onderzoek en vraag van consumenten naar minimaal invasieve cosmetische behandelingen met behulp van licht- en energiegebaseerde apparaten, met name voor huidverjonging van het gezicht. Lichtgevende diode (LED) fototherapie is een veelbelovende behandelmethode voor fotoverjonging omdat het veilig, niet-invasief, toegankelijk is en gemakkelijk kan worden gecombineerd met andere behandelopties. LED-bestraling verandert de intrinsieke cellulaire activiteit door absorptie door chromoforen in de huid en kan leiden tot wenselijke effecten van fotoverjonging. In deze review bespreken we het fysiologische verouderingsproces van de huid, hoe zichtbare lichtfototherapie met LED's kan worden gebruikt voor verouderende huid en het belang van fotobescherming."

Lees meer

Vergelijking van rood licht en blauw licht therapieën voor milde tot matige acne vulgaris: Een gerandomiseerde gecontroleerde klinische studie.

"Bij de follow-up na 2 weken was de gemiddelde verbetering van de totale acneletsels 36,2% in de RL-groep en 30,7% in de BL-groep (p> .05). De gemiddelde verbetering van inflammatoire en niet-inflammatoire laesies was 51,5% en 17,3% in de RL-groep, vergeleken met 26,4% en 10,0% in de BL-groep (alle p> .05). Behandelingsgerelateerde bijwerkingen werden duidelijk waargenomen in de BL-groep.Conclusies: Rood licht- en BL-therapieën hebben een vergelijkbare werkzaamheid bij milde tot matige acne vulgaris, vooral voor inflammatoire laesies. RL had voordelen met minder bijwerkingen vergeleken met BL."

Lees meer

Verlicht pijn en ontsteking bij mensen met pijn in de achillespezen.

LLLT met een dosis van 5,4 J per punt kan ontsteking en pijn verminderen bij geactiveerde achillespeesontsteking. LLLT heeft daarom mogelijk potentieel in de behandeling van ziekten met een ontstekingscomponent.

Fotobiomodulatie met zichtbaar rood licht tegen huidfibrose (littekens)

"Huidfibrose, ook bekend als littekenvorming van de huid, is een wereldwijd gezondheidsprobleem dat naar schatting jaarlijks ongeveer 100 miljoen mensen treft. Huidige behandelingen gaan gepaard met aanzienlijke bijwerkingen en zelfs met combinatietherapie is progressie en terugkeer veelvoorkomend. Deze review richt zich op het beschikbare gepubliceerde onderzoek over fototherapie met rood licht gegenereerd door lichtgevende diodes (LED's) voor de behandeling van huidfibrose. Er werd gezocht naar gepubliceerde literatuur van 1 januari 2000 tot heden met betrekking tot de effecten van zichtbaar rood licht op huidfibrose en gerelateerde paden. Onze systematische zoekopdracht resulteerde in zes artikelen met betrekking tot LED-effecten op huidfibrose en dermale fibroblasten. Er is groeiend bewijs dat zichtbaar LED-licht, vooral in het rode spectrum, in staat is om belangrijke celkenmerken die verband houden met huidfibrose te moduleren. Hoewel er veelbelovende in vitro gegevens zijn, is er een tekort aan klinische onderzoeken naar de werkzaamheid van LED-RL bij de behandeling van huidfibrose, en gerandomiseerde klinische onderzoeken zijn nodig om de klinische effectiviteit op verschillende soorten huidfibrose aan te tonen."

Lees meer

Doeltreffendheid van lasertherapie op laag niveau voor het verminderen van lichaamscontouren en vetvlekken.

"LLLT zorgde voor een veilig en significant omtrekverlies dat aanhield bij herhaalde behandelingen en cumulatief gedurende 4 weken van acht behandelingen. Het omtrekverlies vanaf de taille gaf een klinisch en statistisch significante cosmetische verbetering."

Lees meer

De progressie van bijziendheid verminderen

Samengevat heeft deze gerandomiseerde gecontroleerde studie nieuw bewijs geleverd voor de werkzaamheid van RLRL-therapie in het verminderen van myopieprogressie in vergelijking met het schijnapparaat met 10% van de oorspronkelijke kracht. De RRL behandeling werd goed verdragen zonder duidelijke bijwerkingen. Verdere studies met langetermijnfollow-up zijn nodig om onze bevindingen te bevestigen en om de potentiële dosis-responsrelatie en de optimale vermogensintensiteit van de RLRL-behandeling voor myopiecontrole te evalueren.

Lees meer

Effect van 830-nm diodelaserbestraling op de beweeglijkheid van menselijk sperma

Dit onderzoek onderzocht het effect van lage-level laserstraling op de beweeglijkheid van menselijk sperma. Ze gebruikten laserstraling met een golflengte van 830 nm op sperma van mannen met asthenospermie, en ontdekten dat de beweeglijkheid van het sperma verbeterde, afhankelijk van de lasersterkte en de tijd na blootstelling.

Lees meer

Effecten van rood licht op slaapinertie

Dit onderzoek doet verslag van de werking van rood licht therapie tegen slaapinertie. Dit kan van groot belang zijn voor mensen die nachtdiensten draaien.

Lees meer