Veiligheid van Rood Lichttherapie: Contra-indicaties en Bijwerkingen

De veiligheid van het gebruik van Rood Lichttherapie thuis is een veelvoorkomende zorg bij mensen die geïnteresseerd zijn in de voordelen ervan. Laten we dieper ingaan op het veiligheidsprofiel, mogelijke contra-indicaties, bijwerkingen en belangrijke voorzorgsmaatregelen om te overwegen. Raadpleeg altijd uw arts over uw specifieke gezondheidsproblemen voordat u met een therapie begint, inclusief rood lichttherapie.

 Rood Lichttherapie: Contra-indicaties en Bijwerkingen

Veiligheid ten opzichte van Zonlicht

Een fundamentele vraag bij het overwegen van de veiligheid van rood lichttherapie heeft vaak betrekking op onze tolerantie voor zonlicht. Als u matige blootstelling aan zonlicht gedurende ongeveer 20 minuten kunt verdragen zonder nadelige effecten, is de kans groot dat u veilig kunt profiteren van LED rood en nabij-infrarood (NIR) lichttherapie. Aangezien ongeveer 42% van het zonlicht bestaat uit Rood en NIR licht, heeft ons lichaam zich aangepast om deze golflengten op te nemen en ervan te profiteren.

Terwijl overmatige blootstelling aan UV of Blauw Licht in zonlicht risico's met zich meebrengt zoals verbranding, onderscheidt het veiligheidsprofiel voor Rood en Nabij-Infrarood licht zich. Rood lichttherapie binnen het bereik van 600nm tot 1100nm stelt ons in staat om de gezondheidsvoordelen van zonlicht te benutten zonder de mogelijke schade veroorzaakt door UV-stralen.

 

Mogelijke Contra-indicaties

Verschillende artikelen en bronnen schetsen specifieke contra-indicaties voor rood lichttherapie. In het geval dat een of meerdere van deze contra-indicaties relevant voor jou zijn is het essentieel om dit op een case-by-case basis te evalueren in overleg met een medisch professional.

Oogblootstelling: Directe blootstelling van de ogen aan rood licht of nabij-infrarood licht moet vermeden worden, aangezien dit schade aan het netvlies kan veroorzaken. Het gesloten houden van de ogen of het dragen van een beschermende bril is essentieel om de ogen te beschermen tijdens de behandeling.

Kanker: Roodlichttherapie wordt gebruikt om de proliferatie (vermeerdering) van cellen in een wond te verbeteren. Het stimuleren van celdeling zou theoretisch de groei of verspreiding van kankercellen kunnen versnellen. Er is enig onderzoek dat suggereert dat roodlichttherapie veilig kan worden gebruikt in weefsels die kanker bevatten, maar dit onderzoek is niet doorslaggevend. Dit overzichtsartikel uit 2018 van Dr. Hamblin bespreekt de vele complexiteiten van dit onderwerp.


Niemand zou roodlichttherapie moeten gebruiken op kankerweefsel zonder toestemming van de oncoloog.

Zwangerschap: Voor zwangere vrouwen wordt geadviseerd om voorzichtig te zijn, vooral bij blootstelling van de buikstreek aan de therapie. Hoewel onderzoek aantoont dat rood licht niet direct schadelijk is voor de foetus, wordt voorzichtigheid aanbevolen vanwege beperkte studies over dit onderwerp.

Schildklierproblemen: Verhoogde stimulatie van de schildklier kan de symptomen verergeren die worden veroorzaakt door een schildklier die al overactief is. Mensen met hyperthyreoïdie mogen geen rood licht gebruiken dat de schildklier kan bereiken zonder toestemming van hun endocrinoloog.

Epilepsie: Mensen met epilepsie kunnen het risico lopen op een aanval bij het gebruik van roodlichttherapie, vooral als er roodlichtpanelen van slechte kwaliteit worden gebruikt. Inherent aan bijna elke lichtbron is een fenomeen dat flikkering wordt genoemd. Flikkering kan onzichtbaar zijn voor het oog, maar veroorzaakt snelle fluctuaties in de intensiteit van het licht. Mensen met epilepsie kunnen gevoelig zijn voor flikkering in roodlichtpanelen en kunnen een aanval krijgen als de flikkering ernstig is of als ze er bijzonder gevoelig voor zijn. Bij Helios gebruiken we flikkervrije aandrijvingen om de flikkering uit onze panelen te verwijderen.

Medicijnen: Sommige medicijnen kunnen de gevoeligheid voor licht verhogen. Hierdoor kan rood lichttherapie de huid irriteren of leiden tot uitslag bij gebruik van rood lichttherapie. Hoewel het onwaarschijnlijk is dat rood lichttherapie een significante invloed heeft op mensen die fotosensibiliserende medicijnen gebruiken, is het het beste om te controleren of de medicijnen die u gebruikt uw gevoeligheid voor licht kunnen verhogen en om met een arts te overleggen voordat u rood lichttherapie gebruikt als u een van deze medicijnen gebruikt.

Geslachtsorgaan mannen: Hoewel rood lichttherapie over het algemeen als veilig wordt beschouwd voor behandelingen op de testikels (bij mannen), moet men voorzichtig zijn met overdreven hoge doseringen.

Actieve Bloedingen: Bij actieve bloedingen wordt blootstelling aan rood licht afgeraden vanwege het potentieel om de bloedcirculatie te verhogen en het bloeden daardoor te verergeren.

Huid, Tattoo's en Haar: Mensen met een donkere huid, tatoeages of overmatige haargroei op behandelde gebieden moeten zich bewust zijn van een hoger absorptievermogen van licht, wat kan leiden tot ongemak, pijn of zelfs huidbeschadigingen. Dosering en intensiteit moeten worden aangepast voor deze individuen om bijwerkingen te voorkomen.

Door deze specifieke contra-indicaties te begrijpen en ze individueel te evalueren in overleg met een medische professional, kan men de risico's minimaliseren en de veiligheid van rood lichttherapie maximaliseren.

Huid- en Thermische Effecten: Hoewel rood lichttherapie over het algemeen veilig is, kan het overschrijden van specifieke huidtemperaturen gedurende langere perioden leiden tot bijwerkingen zoals huidroodheid, hyperpigmentatie en warmtegerelateerde problemen. Matiging in intensiteit en dosering is cruciaal om deze aan de huid gerelateerde bijwerkingen te voorkomen. Volg hiervoor de voorschriften van de fabrikant.

Studies over rood lichttherapie melden zelden bijwerkingen; toch hebben sommige mensen met een gevoelige huid tijdelijke huidroodheid of ongemak gemeld na de behandeling. Verantwoord gebruik, inclusief verminderde intensiteit en duur, kan dergelijke reacties verlichten.

 

Conclusie

De mens heeft zich zodanig aangepast aan de intensiteit van de zon dat hij bestand is tegen rood en NIR-licht. Sterker nog, het lijkt erop dat we een zekere mate van absorptie van rood en NIR nodig hebben om gezond en optimaal te kunnen leven, en daarom is fotobiomodulatie zo'n belangrijk onderwerp in klinische studies.

Voor de veiligheid van de ogen hebben we knipper/afwijkingsreacties, oogkassen, wenkbrauwen, wimpers en oogleden om ons tegen de zon te beschermen. En zelfs onze geslachtsdelen hebben haar en zijn zo geplaatst dat ze beschermd zijn tegen direct zonlicht.

Als we onze natuur negeren en naar de zon staren, is dat het probleem. Als we onze zintuigen negeren dat onze huid enorme hitte voelt, is dat ook een probleem. Hetzelfde geldt voor rood en NIR. Als we rekening houden met de intensiteit en enkele veiligheidstechnieken toepassen die bij ons gezond verstand passen, zouden de meeste mensen geen negatieve reacties moeten ondervinden.

Verschillende van de gedocumenteerde contra-indicaties zoals ogen, schildklier, gonaden - de gevaarlijke effecten komen van directe blootstelling en hoge intensiteiten en doseringen. Er is veelbelovend onderzoek gedaan waaruit blijkt dat licht met een lage intensiteit gunstig kan zijn voor deze gebieden, mits het op de juiste manier wordt toegepast.

Andere contra-indicaties zoals Kanker en Zwangerschap zijn duidelijk uit voorzorg en moeten van geval tot geval worden beoordeeld in samenwerking met een arts.

En als laatste opmerking: we zien vaak dat mensen bijna-infrarood onterecht beschuldigen van gevaren voor de ogen, testikels, hyperpigmentatie, enz. Maar in werkelijkheid zien we veel onderzoeken die rood licht hebben gebruikt om soortgelijke bijwerkingen en gevaren te veroorzaken - en omgekeerd kan NIR helpen deze gebieden te verbeteren wanneer het op de juiste manier wordt gebruikt.

Dus uiteindelijk is het veiligheidsprofiel voor rood en NIR (600nm-1100nm) licht sterk afhankelijk van de dosis en niet noodzakelijkerwijs van een bepaalde golflengte binnen dit bereik.

Met deze voorzorgsmaatregelen in gedachten kunnen gematigde intensiteiten en verantwoord gebruik van rode en NIR-LED's voor de meeste mensen heel veilig zijn.

Disclaimer

Voordat u met een therapie begint, inclusief rood lichttherapie, zoek altijd professioneel medisch advies. Dit blog is uitsluitend voor educatieve doeleinden en is niet bedoeld als vervanging van medisch advies of consultatie.

 

Bronnen:

 1. Barolet D, Christiaens F, Hamblin MR. Infrared and skin: Friend or foe. J Photochem Photobiol B. 2016;155:78-85. doi:10.1016/j.jphotobiol.2015.12.014 - https://www.ncbi.nlm.nih.gov/pmc/articles/PMC4745411/#R16
 2. Navratil L, Kymplova J. Contraindications in noninvasive laser therapy: truth and fiction. J Clin Laser Med Surg. 2002 Dec;20(6):341-3. doi: 10.1089/104454702320901134. PMID: 12513921.
 3. Godbold, John & Riegel, Ronald. (2017). Contraindications, Special Considerations, and Precautions: Photobiomodulation. 10.1002/9781119220190.ch7. - https://www.researchgate.net/publication/315648886_Contraindications_Special_Considerations_and_Precautions_Photobiomodulation/citation/download
 4. What are the PBM Therapy contra-indications? THOR Photomedicine Ltd - https://www.thorlaser.com/LLLT/contraindications.htm
 5. Jagdeo J, Nguyen JK, Ho D, Wang EB, Austin E, Mamalis A, Kaur R, Kraeva E, Schulman JM, Li CS, Hwang ST, Wun T, Maverakis E, Isseroff RR. Safety of light emitting diode-red light on human skin: Two randomized controlled trials. J Biophotonics. 2020 Mar;13(3):e201960014. doi: 10.1002/jbio.201960014. Epub 2019 Dec 8. PMID: 31483941.
 6. Health Canada  - skin safety - https://www.canada.ca/en/health-canada/services/drugs-health-products/medical-devices/activities/announcements/notice-risk-thermal-harm-therapeutic-medical-lasers-intense-pulsed-light-emitting-diodes.html
 7. Lee JH, Roh MR, Lee KH. Effects of infrared radiation on skin photo-aging and pigmentation. Yonsei Med J. 2006;47(4):485-490. doi:10.3349/ymj.2006.47.4.485
 8. Evaluation of subject response following treatment for pigmentation or wrinkles using a diode laser - https://doi.org/10.1111/jocd.13200
 9. Lee YI, Lee E, Nam KH, et al. The Use of a Light-Emitting Diode Device for Neck Rejuvenation and Its Safety on Thyroid Glands. J Clin Med. 2021;10(8):1774. Published 2021 Apr 19. doi:10.3390/jcm10081774
 10. Ahn, J.-C & Kim, Y.-H & Rhee, C.-K. (2013). The effects of low level laser therapy (LLLT) on the testis in elevating serum testosterone level in rats. Biomedical Research (India). 24. 28-32.
 11. Zhao J, Tian Y, Nie J, Xu J, Liu D. Red light and the sleep quality and endurance performance of Chinese female basketball players. https://www.ncbi.nlm.nih.gov/pmc/articles/PMC3499892/
 12. Odinokov D, Hamblin MR. Aging of lymphoid organs: Can photobiomodulation reverse age-associated thymic involution via stimulation of extrapineal melatonin synthesis and bone marrow stem cells? J Biophotonics. 2018 Aug;11(8):e201700282. doi: 10.1002/jbio.201700282. Epub 2018 Feb 12. PMID: 29227581; PMCID: PMC5995606.
 13. Laakso, E-Liisa, and Tatjana Ewais. “A Holistic Perspective on How Photobiomodulation May Influence Fatigue, Pain, and Depression in Inflammatory Bowel Disease: Beyond Molecular Mechanisms.” - https://www.ncbi.nlm.nih.gov/pmc/articles/PMC10216148/
 14. Medications and other Agents that Increase Sensitivity to Light. https://www.dhs.wisconsin.gov/radiation/medications.htm 
Terug naar blog

Reactie plaatsen

Let op: opmerkingen moeten worden goedgekeurd voordat ze worden gepubliceerd.

Ontdek Onze Infraroodlampen

1 van 3